Cilj predmeta: Osnovni cilj ovog predmeta je osnovna edukacija iz ginekologije i akušerstva sa osnovama i principima nege.