Stranice predmeta - Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija

Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće"

Neki od kurseva mogu dozvoliti pristup gostima (anonimnim korisnicima)

Da li ste ovde prvi put?

Ulogujte se korišćenjem Vašeg korisničkog imena i lozinke. Korisničko ime je u obliku: prezime.ime.godina_upisa 
Početna lozinka je Vaš JMBG - prilikom prvog pristupa sistemu, biće Vam zatraženo da definišete novu lozinku. 
Primer: student koji se zove Miloš Petrović, a upisan je na fakultet 2019. godine, imaće korisničko ime petrovic.milos.2019

Ukoliko imate problem sa pristupom sistemu, pošaljite nam mejl na adresu rcfzp@singidunum.ac.rs.


Podesite mejl adresu nakon prvog pristupa sistemu

Kako biste mogli da u potpunosti iskoristite mogućnosti sistema, kao i da resetujete lozinku u slučaju da je zaboravite, važno je da nakon što prvi put pristupite sistemu, unesete Vašu mejl adresu.
To ćete uraditi tako što ćete, nakon logovanja (i podešavanja nove lozinke), u gornjem desnom uglu ekrana kliknuti na svoje ime i izabrati opciju Profil, a potom, na strani koja se otvori, kliknuti na Uredi profil. Na novom ekranu, unesite svoju mejl adresu u polje Adresa e-pošte, a zatim na dnu strane kliknite na Ažuriraj profil.