Turizam je vrlo osetljiv na najrazličitije prirodne, socijalne, ekonomske, političke, zdravstvene i druge promene koje pogađaju naše društvo od globalnog do lokalnog nivoa. Stoga je neophodno poznavanje principa upravljanja turizmom i hotelijerstvom u kriznim situacijama. Svaka od njih će biti specifična, ali na osnovu stečenog iskustva moguće je napraviti planove za buduće krizne situacije kako bi se one izbegle, prevazišle ili se uklonile njihove posledice. Stoga je ovaj predmet namenjen svim studentima - kako onima koje interesuje izučavanje destinacija, tako i onima koji žele da se bave hotelijerstvom - jer se krizne situacije mogu pojaviti kako na destinacijama, tako i u okviru hotelskog poslovanja. Svi oni koji se odluče za ovaj izborni predmet se po pitanju navođenja izvora, citiranja i sl. upućuju na stranicu predmeta Metodologija društvenih istraživanja.